sy X 50KK rigg

ÄGARLÄNGD

1912 – 1916Harry Lychou i Stockholm
1916 – 1918Per Rinman och Karl Steen i SS Brunnsviken, Stockholm
1918 – 1922Namnlös rysk prins
1922 – 1935August Andersson i Nyköping
1935 – 1937S. Hansson, P-A Jansson, B. Lönnbäck och Y Karlsson i Nyköping
1937 – 1963Bengt Blom, Blomberg, Martin Hultgren och H Karlsson i Nyköping
1963 – 1968Henry Hultgren och Ulf Nilsson i Nyköping
1968 – 1969/1970*Ulo Vellet i Nyköping
1969/1970*Konsortium i Nyköping med tre delägare.
1970/1971*GYS-konsortium med tio delägare. Mats Hådell, Tomas Järnmark, Björn Enquist, Stor-Johan, Stefan ”Bokis” Andersson m.fl.
1972 – 2001*Stefan ”Bokis” Andersson i Stockholm
2001 – 2005GYS-konsortium i Stockholm med tre delägare. Lars Björk, Johan Haasum och Sven Matton
2005Sven Matton i Stockholm*Mellan 1969 och 1972 råder osäkerhet i ägarlängdens årsangivelse.

@ 2012 SKUMSLEV.SE